0 termék
Bevásárlókosár
0 cikk
Kerti btor web ruhzunkban tbb mint 1000 fle kerti btor, kerti garnitra, napozg, asztal s szk kzl vlaszthat

 
Összetett keresés
Regisztráció
Bejelentkezés
Nincs bejelentkezve

Általános Adatok

Ön a megrendelésének leadásával a Minitoys KFT. vásárlója lesz. Kérjük, hogy szíveskedjen áttanulmányozni az alábbi tudnivalókat.


Az eladó:

Minitoys Kft.
Székhely: 3281 Karácsond, Hársfa utca 23
Telephely:
3200 Gyöngyös Bethlen Gábor u.3.

Adóigazgatási szám: 14360194-2-10
Cégjegyzékszám:10-09-028436
Telefonszám: 06-30-8279256

Általános Szerzõdési Feltételek

 A jelen Általános Szerzõdési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Minitoys KFT (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.jelmez.eu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevõ Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.jelmez.eu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldrõl, a Szolgáltató vagy közremûködõje által történik.

 1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.jelmez.eu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Jelmez online áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerzõdésben meghatározott Felek között jön létre. A Jelmez online áruházban történõ vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

 1.2. A Jelmez online áruházban történõ vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Jelmez online áruház szolgáltatásainak jelentõs része elérhetõ minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelõen bárki jogosult.

 1.4. A Szolgáltató az Ügyfél megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben az Ügyfelet tájékoztatja egyebek mellett a szerzõdés létrejöttérõl, illetve a várható szállítás idejérõl. A megrendelés leadását követõen a szerzõdés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetõség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerzõdés írásba foglalt szerzõdésnek minõsül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követõ 5 évig õrzi.

1.5. Vevõszolgálatunkat a 06-30-3827-9256-os telefonszámon, vagy a web@minitoys.hu email címen érheti el munkaidõben

 Regisztráció

 2.1. A Fõoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Egy valós e-mail cím és egy választott jelszó, valamint a szállításhoz szükséges szállítási címre és egy telefonszámra van szükség a regisztrációhoz. Az Ügyfél a Weboldalon történõ regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethetõ szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemû felelõsség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelõsség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetõvé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes beállítások linkre kattintást követõen elérhetõ Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetõség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történõ megváltoztatásából eredõ kárért, hibáért semminemû felelõsség nem terheli.

 3. Megrendelés

 3.1. A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzõit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülõ használati utasítás tartalmazza. A Szolgáltató szerzõdésszerû teljesítésének minõsül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezõbb, elõnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás elõtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok elõírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelezõ használati utasítást, azt azonnal – mielõtt az árut használatba veszi – jelezze vevõszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minõségével, alapvetõ tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetõségét az 1.5 pontban találja.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.3. A Weboldalról megrendelhetõ termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejûleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezõtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történõ fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítõ kiküldése és a termék átvétele közti idõszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni.

3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentõsen eltérõ, esetleg rendszerhiba miatt megjelenõ "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történõ szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.5. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltõl és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezõt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezõt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethetõ szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemû felelõsség nem terheli. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, az azoktól való esetleges eltérésért Szolgáltató nem vállal felelõsséget.

3.6. Megrendelés feladására a Jelmez online áruházban a regisztrációt követõ bejelentkezés, majd a Kosár használatával van lehetõség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követõen megjelenõ, a termék részletes adatait ismertetõ oldalon található Kosárba teszem link használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmának módosítására a Kosár linkre kattintást követõen van lehetõség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma módosítható, törölhetõ. Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a Pénztár linkre kattintást követõen megjelenõ összegzõ oldalon ellenõrizheti a megrendelés feladása elõtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fûzhet megrendeléséhez. Az összegzõ oldalról a Vissza linkre kattintást követõen az Ügyfél ismét igényeinek megfelelõen módosíthatja Kosarának tartalmát, illetve egyéb adatait. A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére a Pénztár összegzõ oldalon található Rendelés elküldése linkre kattintást követõen kerül sor.

3.7. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követõen köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. mely azonban nem minõsül az Ügyfél ajánlatát elfogadó e-mailnek. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétõl számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemû kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszûnik.

3.8. Az Ügyfél ajánlati kötöttsége - amennyiben a visszaigazolás az ajánlat megérkezésétõl számított 48 órán belül hozzá megérkezik - a visszaigazolás megérkezésétõl számított 48 órával meghosszabbodik, mely idõbe a munkaszüneti napok ideje nem számít be. Munkaszüneti napok jelen ÁSZF szerint a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvényben megadott munkaszüneti napok, valamint a szombati, és vasárnapi napok. Az ajánlat elfogadására és a szerzõdés létrejöttére az 1.4. pontban foglaltak irányadók.

 4. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri a Weboldalon mindenkor közzétett, díjmentes szállítást biztosító összeget. Ez a Jelmez online áruházban 20.000 Ft vásárlási érték felett van, ha a megrendelt áruk értéke nem haladja meg az 5 kg-ot.  A díjmentes szállítást biztosító összeget el nem érõ kiszállítással megjelölt megrendelések esetén a fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Ügyféltõl azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben az Ügyfél második rendelésének leadásakor az elsõ rendelés még nem lett feldolgozva, akkor van lehetõség a két rendelés összevonására, különben erre már nincs lehetõség, különben a csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejûleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Nagyméretû termékek, kerti bútorok, nehéz termékek esetén 20.000 Ft feletti vásárlás esetén is számol az áruház szállítási költséget.

 4.2. Szolgáltató a rendelés teljesíthetõségét követõen lehetõséget biztosít Ügyfélnek a kiszállítási idõpont megválasztására, mely nem konkrét idõpontot jelöl, csak közelítõ szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történõ kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A Weboldal Szolgáltatások menüpont Házhoz szállítás linkje alatt közölt szállítási határidõk kizárólag tájékoztató jellegûek, a tényleges szállítási határidõ minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.

4.3. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplõ helyszínen teljesíti.

4.4. Amennyiben az áruházban leadott utánvételes rendelések nem kerülnek átvételre, úgy a szállítási költséget utólag kiszámlázzuk. Ha ez nem kerül befizetésre, úgy jogi úton érvényesítjük jogos követelésünket!

5. Elállás joga, módja, következményei

5.1. A fogyasztónak minősülő személy a szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezik. Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállás joga személyes átvétel esetén is gyakorolható. Az Ügyfél elállási nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti a Szolgáltatóval.

Fontos tudnia, hogy amennyiben a megvételt követően használatba vette a terméket, már nem állhat el a vásárlástól. A vásárlástól való elállás joga nem a termék 14 napig történő ingyenes használatát jelenti, hanem a szemrevételezés jogát. Jelmezek esetében kizárólag új, címkével ellátott terméket áll módunkban visszavenni. Amennyiben a címkét kivágta, a terméket nem áll módunkban visszavenni!

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról, visszaszállításáról az Ügyfélnek saját költségén kell gondoskodnia. Az Ügyfél az elállással érintett terméket utánvétellel, nem küldheti vissza a Szolgáltató részére, utánvételes átvételt a Szolgáltató nem teljesít. Az elállással érintett terméket a 3200 Gyöngyös, Kossuth út 21/2 alá kell visszaküldeni és a bankszámlaszámot is kérjük megadni, ahová az összeget visszautalhatjuk.. 

Elállás esetén a Minitoys KFT követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül az Ügyfelet az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.
Szolgáltató az Ügyfél által kifizetett összeget a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül hiánytalanul visszautalja az Ügyfél részére.

5.2. Az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát:

  • olyan termék értékesítése esetében, amely az Ügyfél személyéhez kötött, illetve amelyet az Ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza
  • a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

5.3. Az e pontban foglaltak kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő Ügyfeleink (fogyasztó) tekintetében érvényesülnek.

 6. Garancia, szavatosság

 6.1. Termékeire vonatkozóan Szolgáltató a Weboldalon szereplõ tájékoztatóban megjelölt idõtartamú jótállást (garancia) vállal, a vonatkozó jótállási feltételekben meghatározott feltételekkel. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás idõtartamát legkésõbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplõ adatok útján közli.

6.2. Ügyfél a Szolgáltató általi teljesítés idõpontjától (az átadás-átvétel, illetve üzembe helyezés napja) a jótállási idõtartam ideje alatt érvényesítheti a jótálláshoz fûzõdõ jogait.

6.3. Ügyfél kizárólag a Szolgáltató által a termék átvételekor átadott jótállási jegy, vagy a kifizetés igazolására kiállított számla, jegyzék bemutatása, illetve átadása esetén jogosult jótálláshoz fûzõdõ jogainak érvényesítésére. Ügyfélnek a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell. Az egyes termékekre vonatkozó jótálláshoz fûzõdõ jogok körérõl minden esetben a jótállási jegyben foglaltak irányadók.

6.4. A jótállás idõtartama alatt Szolgáltató a jótállási jegyben biztosítottaknak megfelelõen Ügyfél választása szerint vállalja a hibás termék cseréjét vagy kijavítását, kivéve, ha a kijavítás vagy csere nem lehetséges, vagy Szolgáltatónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Amennyiben a kijavítás vagy a kicserélés nem lehetséges, vagy azt Szolgáltató nem vállalta, Ügyfél választása szerint megfelelõ árleszállítást követelhet, vagy a szerzõdéstõl elállhat, ha mindezt a jótállási jegyben vállaltak lehetõvé teszik. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

6.5. Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerû használatot akadályozza.

 6.6. A jótállási kötelezettség nem vonatkozik azon hibára, amelynek oka a teljesítés után keletkezett. Ennek bizonyítása Szolgáltatót terheli. A jótállás az Ügyfél törvénybõl eredõ szavatossági jogait nem érinti. Az Ügyfél a javítás helyérõl az adott termék garanciajegyén, vagy Szolgáltató ügyfélszolgálatán tájékozódhat.

7. Felelõsség

 A Weboldalon található információk jóhiszemûen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelõsséget.

Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelõsséget a használat során felmerülõ vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bûncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerzõdésszegésért való felelõsségen túlmenõen.
Szolgáltató kizár minden felelõsséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelõs saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttmûködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelõsséget.
Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetõvé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenõrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggõ bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelõsség.
Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemû eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 8. Szerzõi jogok

 8.1. A Weboldal szerzõi jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzõi jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhetõ szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzõi mûnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 9. Jogérvényesítési lehetõségek

 9.1. Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevõszolgálat)

Cím: 3200 Gyöngyös Bethlen Gábor u.3.
Személyes ügyfélszolgálati nyitva tartás: H-P: 9-16-ig
Telefonszám: 06308279256
Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: Munkanapokon 8-16 óráig

Kapcsolattartó személy: Hajdrik Edina vevõszolgálati vezetõ
E-mail:
hajdrik.edina@minitoys.hu

Kötelezõ válaszadási idõ faxon/e-mailen beérkezett megkeresésekre: 4 munkanap

 9.2.

Egyéb jogérvényesítési lehetõségek
Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendezõdik, az alábbi jogérvényesítési lehetõségek állnak nyitva az Ügyfél számára:
Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató vevõszolgálatán elérhetõ. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követõen a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békéltetõ testület. A termékek minõségével, biztonságosságával és a termékfelelõsségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerzõdés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett mûködõ békéltetõ testületnél.

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság elõtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

 10. Egyebek

 10.1. A Jelmez online áruház Linux/PHP alapokon mûködõ információs rendszer, biztonsági foka megfelelõ, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részérõl az Internet technikai és mûszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetõségek elfogadását.

10.2. A Szolgáltató az internetes áruházában csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.

10.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelõzõen, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történõ bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

Budapest, 2012. november 1